MaxRECORD - Earn more than just a bet!

MaxBet & TomoChain present: MaxRECORD - Earn more that just a bet!

We’re always amazed at the range of interests and support that the TomoChain community shows towards not only the TomoChain protocols but also the Dapp ecosystem. Thus, to show appreciation, TomoDappHub will be launching another campaign with MaxBet, one of the most popular Dapps in the TOMO ecosystem, giving users the chance to win some more rewards outside of a bet.

TIMELINE

 • From: 9 A.M (UTC), 13rd November, 2020
 • To: 9 A.M (UTC), 16rd November, 2020

To participate in the contest, please follow the instructions:

RULES

 1. Record a video. The content of the video can be in any language and should showcase HOW TO ACCESS TOMOWALLET AND PLAY MAXBET. You can choose how to present the information.

 2. Upload it on your own YouTube channel or comment under this thread (tag 2 friends and hashtag #MaxRECORD).

 3. Include the link to your submission in this form

 4. Follow TomoDappHub Twitter and Youtube channel to be eligible for a reward.

NOTES

 1. The video must be original.

 2. The duration of the video must be at least 1 minute.

 3. TomoChain team will select the winners among the contestants based on the quality and popularity of the video.

PRIZES

 1. MOST CREATIVE : 60 TOMO (for the one who has the most-creative content)

 2. FUNNIEST: 40 TOMO (for the one who has the funniest content)

 3. COMMUNITY ENGAGEMENT: 25 TOMO (for the one with the most-liked content on Twitter and the one with the most-viewed content on Youtube)

 4. LUCKY PRIZE: 5 random likes & retweets get a 10 TOMO reward each.

The result will be announced on NOVEMBER 18TH, 2020 and reward distribution will take about 1 week to finish up.

For further information about the event, connect with us on one of the following channels:

Follow https://t.me/pigfarm for any questions & concern.

Let’s rock your creativity and scoop a pot of TOMO!

1 Like

MaxRECORD: Thắng đậm hơn một ván BET.

Chúng tôi luôn trân trọng sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng dành cho không chỉ những giao thức TomoChain mà còn cho hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung trên nền tảng TomoChain. Để thể hiện lòng trân trọng ấy, TomoDappHub sẽ tổ chức một chiến dịch với MaxBet, một trong những Dapp phổ biến nhất trong hệ sinh thái TOMO. Tham gia sự kiện này, người dùng sẽ có cơ hội trúng thưởng nhiều hơn một ván cá cược trên MaxBet đấy.

Thời gian:

Từ: 16h00 (giờ Việt Nam) ngày 13/11/2020

Đến: 16h00 (giờ Việt Nam) ngày 16/11/2020

Để tham gia cuộc thi, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

CÁCH THỨC THAM DỰ:

 1. Quay 01 video với nội dung “CÁCH TRUY CẬP TOMOWALLET VÀ CHƠI MAXBET”. Nội dung video có thể được thể hiện bằng bất kỳ ngôn ngữ và cách thức nào.

 2. Đăng tải video lên kênh YouTube của bạn hoặc bình luận dưới bài đăng trên Twitter (tag 2 người bạn và hashtag #MaxRECORD trong phần comment).

 3. Điền vào form này để gửi link video cho BTC

 4. Xin lưu ý rằng bạn phải nhấn **theo dõi kênh Twitter Youtube **của chúng tôi để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

LƯU Ý:

 1. Video phải là bản gốc.

 2. Thời lượng của video ít nhất là 1 phút.

 3. TomoChain sẽ chọn ra những người chiến thắng trong số những ứng viên tham gia dựa trên chất lượng và mức độ phổ biến của video.

GIẢI THƯỞNG:

1. SÁNG TẠO NHẤT: 60 TOMO (dành cho người có nội dung sáng tạo nhất)

2. HÀI HƯỚC NHẤT: 40 TOMO (dành cho người có nội dung hài hước nhất)

3. ĐƯỢC BÌNH CHỌN NHIỀU NHẤT: 25 TOMO (dành cho 01 người có nội dung được yêu thích nhất trên Twitter và 01 người có nội dung được xem nhiều nhất trên Youtube)

4. NGƯỜI CHƠI MAY MẮN * 5: 5 người ngẫu nhiên thích và retweet sẽ nhận được 10 TOMO mỗi người.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 11 năm 2020 và việc trao thưởng sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày sau đó.

Để biết thêm thông tin về sự kiện, hãy kết nối với chúng tôi trên một trong các kênh sau:

Hãy khơi dậy khả năng sáng tạo trong bạn để trúng thưởng ngay TOMO nào!